Csabagyöngye Kulturális Központ

Csabagyöngye Kulturális Központ

A Csabagyöngye Kulturális Központ a megyeszékhely és a Dél-alföldi régió egyik legmeghatározóbb komplex közművelődési és kulturális feladatokat ellátó intézménye. A 65 ezer lakosú Békéscsaba Megyei Jogú Város Magyarország délkeleti kapuja, a békéscsabai kistérség központja, a megye legnépesebb városa. Központi intézményegysége – a jogelőd Ifjúsági Ház és Általános Társaskör, közismerten a Csabai Ifiház - 1969-ben alakult. 2010. január 1-jétől - városi intézményi összevonásokat követően - a központ működési körébe kerültek a településrészi közösségi házak, ezáltal egységes szakmai bázissá kovácsolva a város meghatározó kultúra közvetítőit. További intézményegységeink: Arany János Művelődési Ház Békési Úti Közösségi Házak Jaminai Közösségi Ház Lencsési Közösségi Ház Munkácsy Emlékház Tourinform iroda Fenntartónk Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata, mely közművelődési feladatellátásunk, illetve gazdálkodásunk alapjait biztosítja, azok folyamatait felügyeli. Tevékenységünket a művészetek, műfajok, szolgáltatások sokszínűsége, számtalan művelődési és társasági forma fémjelzi, minden korosztály számára kínáljuk programjainkat. Intézményünk számos, a Dél-alföldi regionális rendezvénynaptárban is szerepeltetett évről évre ismételten megrendezésre kerülő nagyrendezvény, rangos fesztivál avatott szervezője, emellett szépszámú városi ünnepség, jeles évfordulós esemény, közösségi alkalom programszervezője, műsorszolgáltatója. A klasszikus közművelődési tevékenységeinkkel (rendezvények, közösségek) összhangban a Csabagyöngye külön belső egységét képező Patent Diákiroda működtetésével kiemelt figyelmet szentelünk az ifjúsági-és diáktevékenység kibontására. Intézményi körben működtetjük a Tourinform Irodát és a Munkácsy Mihály Emlékházat is, így szervezetünk humán erőforrásainak tekintetében turisztikai és művészettörténeti, illetve múzeumpedagógiai szakemberekkel kiegészülve sokrétű szakmaiságot ötvöz magában. Valamennyi intézményegységünkben a szakmai feladatokat felsőfokú szakképzettséggel rendelkező munkatárs koordinálja, felügyeli, illetve végzi. Házaink közel 100 közösségnek adnak otthont, sokszínű alkotói, illetve általános kulturális-szabadidős tevékenységi kört felölelve ezzel. Az élethosszig tartó tanulás szellemiségében a kompetenciafejlesztés területeinek és alkalmainak széles spektrumát kínáljuk non-formális keretek között megvalósuló képzési lehetőségeinkkel. Palettánkat nyári táborok, tematikus sorozatok, könnyűzenei koncertek, ismeretterjesztő előadások és időszaki művészeti kiállítások színesítik. Szakmai munkánkat a hagyományos kulturális értékek megőrzésének, továbbörökítésének, és teremtésének szellemiségében végezzük. Néhány éve szolgáltatásaink sorát felnőttképzési tevékenységgel bővítettük, 2010-ben akkreditált képző intézmény lettünk. Saját szervezésű programjaink, társasági alkalmaink mellett külső rendezvények készséges befogadói, lebonyolítói vagyunk. Háttér-infrastruktúránkról: házaink rendezettek, látogatóinkat praktikusan berendezett, barátságos közösségi terek, képző helyiségek fogadják. A programok műszaki/technikai kiszolgálását folyamatosan fejlesztett, modern, saját tulajdonban lévő eszközpark szolgálja. Az „Agóra” projekt keretében a volt Ifjúsági Ház átalakításával, teljes körű felújításával méreteiben, kialakításában, és felszereltségében egyaránt grandiózus, több mint 6000 m2 hasznos alapterületű multifunkcionális közösségi központ ad helyet a Csabaigyöngye Kulturális Központnak. Forrásszerzés tekintetében elmondható, hogy jelentős volumenű Európai Uniós „TÁMOP” projektek és számos hazai támogatású program kedvezményezettjei vagyunk, működésünk szerves része a folyamatos és aktív pályázati tevékenység. Arany János Művelődési Ház: A művelődési ház 1965 óta gondoskodik első sorban a Mezőmegyeren élők közösségi és kulturális programjairól. A városrész szíveként funkcionál, egyetlen közösségi tere. A kerület gazdag kézműves és népi hagyományainak ápolásában kiemelt szerepvállaló, rendezvényeinek nagy része ezáltal a jeles napokra fókuszál. Igen aktív a közösségi élet szervezésében. Általános szolgáltatásai (pl. könyvtár, logopédia, nyilvános internet hozzáférés, fénymásolás, terembérlet) a külkerületben élők számára kulcsfontosságúak. Néhány kiemelkedő rendezvény: Mihály-napi vígasságok, Szent György –napi sárkánykészítés és eregetés, Mindenki karácsonya. Békési Úti Közösségi Házak: Az intézmény két épülete a Meseház és a Nemzetiségi Klubház. A Schéner Mihály Munkácsy-díjas képzőművész által megálmodott és megalkotott Meseház a gyermekek kreativitásának otthona több szempontból is egyedülálló kulturális, művelődési kezdeményezés. A két, egymásba kapcsolódó parasztház több funkciót tölt be: kiállításoknak ad otthont és kézműves műhely. Tágas udvara családi napok, táncházak, játszóházak és nyári táborok kiváló helyszíne. A közösségi ház kiemelt feladata a gyermek közművelődés (honismereti, népművészeti, hagyományőrző, zenei) rendezvényeinek és a nemzetiségi közösségi élet alkalmainak szervezése. Néhány kiemelkedő rendezvény: Csaba Gyöngye Szüreti Mulatság, Muzsikáló udvar, Rockzenei Tehetségkutató Verseny, Nyitott hét a Meseházban Lencsési Közösségi Ház: Az 1991-ben alapított ház városunk legnagyobb lakótelepének központjában, a helyben élők művelődési, közösségi igényeit szolgálja. Falai között számtalan kulturális-szabadidős, illetve sport tevékenységű klub, szakkör, közösség működik. Nagyterme ismeretterjesztő előadások, pódiumszínházi estek, művészeti csoportok bemutatkozásának ideális helyszíne. Gyermek és ifjúsági tevékenységeit a szomszédos közoktatási intézménnyel példamutató partnerségben végzi. Néhány kiemelkedő rendezvény: Békéscsabai Digiporáma Fesztivál, Pódium Estek, „Csak tiszta forrásból”. Jaminai Közösségi Ház: A közösségi ház 2010 végén nyílt meg lakossági igények alapján, igyekszik a városrész eddig otthontalan közösségeit befogadni. Civil segítő tevékenység keretében t.k. a Jamina Szövetség, a Stark Adolf Kertbarát Kör, nyugdíjas klubok patrónusa. Családi és társadalmi rendezvények szervezője, befogadója. 2011. nyári hónapjaiban tábori-sorozat lebonyolítója. Munkácsy Emlékház: A kulturális központ Munkácsy Mihály gyermekkorának helyszínén, a Steiner-Omaszta kúriában működteti a muzeális kiállító intézményt. Munkácsy művészetének és a 19. század polgári kultúrájának megismertetését célzó tárlatvezetések, múzeumpedagógiai programok gazdag kínálata mellett a ház rangos kortárs képző- és iparművészeti kiállítások szervezője. Az aktív ismeretszerzést modern info-kommunikációs eszközök és korszerű múzeumpedagógiai oktatóterem segítik. A ház művészeti vezetője a kulturális központ valamennyi alkotó művészeti tevékenységének, kiállításának szakértője, szervezője. Tourinform Békéscsaba: Az információs és marketingiroda feladati között a széleskörű kulturális-, turisztikai információs szolgáltatás, jegyértékesítés, valamint a városi turisztikai projektek koordinálása kiemelt. Az országos hálózatban működő iroda szakmai teljesítménye évről-évre kiválóra minősített. Városházi Esték: A békési megyeszékhely - a turisztikai szezon nyitányára időzített - három hetes összművészeti fesztiválja sokszínű kulturális ajánlatával és impozáns szabadtéri helyszínével régiónk egyik legigényesebb nyáresti szórakozási lehetőségét kínálja. Az 1997-es „elsőt” követően hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő eseménysor gerincét országos sikerű színházi előadások, rangos komoly- és könnyűzenei produkciók, nemzeti és népi hagyományaink ápolását, átörökítését szorgalmazó programok alkotják. Éves látogatószámunk közel 10.000 fő. A tagintézmények összefogásában megvalósuló közös fesztiválok, nagyrendezvények: A rendezvényszervezés terén tapasztalataink, tudásunk, (jó) gyakorlataink sok évtized munkájából merítkeznek. Az intézményi összevonást követően a 2010-es évben megkezdtük a tagintézmények tevékenységeinek összehangolását, melynek legkézenfekvőbb módja egyes, már működő fesztiválok, nagyrendezvények programjainak, helyszíneinek bővítése, színesítése, ill. összefogásban történő megvalósítása. A korábban az Ifjúsági Ház égisze alatt megszervezett rendezvények tartalmukban, helyszíneikben gazdagodtak az új egységek erőforrásainak bevonásával. Továbbá törekedünk a nemzeti ünnepek, jeles napok, hagyományos ünnepkörök eseményeinek összefogására, közös kommunikációjára. Hagyományosan, minden évben megrendezett kiemelt közös nagyrendezvények: A Magyar Kultúra Ünnepe Békéscsabán Csabai Farsang Békéscsabai Tavaszi Fesztivál 100XSzép Gyermekfesztivál Államalapító Szent István Ünnepe Őszi Művészeti Hetek További kiemelkedő nagyrendezvényeink, sorozataink: ZENIT- Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó, Művészeti Olimpia, Felnőtt B, A, S Országos Társastánc Bajnokság, Karácsonyi Vásár, Scherzo-Amatőr Zenés Színpadok Országos Fesztiválja, Családi Fesztivál, továbbá Gyermekszínházi-sorozat, Több,mint tanóra…sorozat, népi táncház-sorozat, koncertek, zenei események... Kiállítás-rendezés, művészeti tárlatok: Az alkotóművészetek iránti elkötelezettségünk a rendszeres kiállító tevékenységünkben is visszatükröződik. Valamennyi házunkban kiállításra alkalmas falfelületek kerültek kialakításra, gazdag a sora képző-, ipar,- és fotóművészeti tárlatainknak. Az egykori Art Caffé Galériánkban 1993 óta havi rendszerességgel lehetőséget biztosít mind az amatőr, vagy pályakezdő fiatal alkotók, mind a helyi kortárs művészek bemutatkozásának. Évente két-három alkalommal országos jelentőségű képzőművészt is megismertetünk a közönséggel. Kapcsolódunk a Magyar Kultúra, a Fotó és a Festészet Napja országos rendezvényekhez, illetve nagyrendezvényeinket rendszerint képzőművészeti vonatkozású kísérőprogram gazdagítja. Munkácsy Emlékházunk sorozatában az iparművészet legkiválóbb alkotásait hozzuk el Békéscsabára. Évente megrendezzük az egész nyáron át tartó "Csabai Szalon" tárlatot, amely békéscsabai képzőművészek alkotásaiból nyújt átfogó keresztmetszetet, valamint alkalomszerűen helyet biztosítunk iskolák és óvodák gyermekrajz kiállításainak is. Közösségi tereink művészetteremtő színterek is egyben, hiszen a színvonalas kiállítási anyagok és maga a bemutatkozás lehetősége új és új alkotások létrehozására sarkallja a művészeket. Felnőttképzés: 2010. március 10-én, AL-2182 lajstromszámon intézményünk akkreditált felnőttképzési intézmény lett. Saját akkreditált képzéseink között többek között informatikai, szociális, személyiség és kommunikációs kompetenciák fejlesztésére irányulnak. Piaci igény alapján indítjuk mind saját, mind máshonnan átvett képzéseiket, továbbá egyéb felnőttképzési szolgáltatások gazdag kínálatával (képzési tanácsadás, szintfelmérés, álláskeresési technikák, stb.) segítjük felnőtt korú ügyfeleinket. Felnőttképzési tevékenységünket dinamikus fejlődés jellemzi, melyet elsősorban TÁMOP projektekben való tevékenységeink indukálnak. Együttműködések, partnerkapcsolatok: A lokális szintű együttműködések átszövik intézményünk mindennapjait. A sok évtizedes működés során számos saját kulturális közösségi kezdeményezés vált „nagykorú”, önálló civil szerveződéssé, akikkel ma is szoros együttműködésben állunk. Jó példa erre a Bartók kórus, a Chopin kórus, az Oriens 2000 Alapítvány, a Táliber Alapítvány, továbbá intézményünkben működő önálló művészeti közösségek (pl. Társastánc klub, Tabán és Csaba táncegyüttes). A gyermek és ifjúsági korosztály hatékony megszólításának érdekében a város valamennyi nevelési-oktatási intézményével közvetlen kapcsolatrendszert építettünk ki, továbbá jónéhányukkal közösen valósítunk meg uniós nagyprojekteket. Ezentúl hosszú a sora, gazdag a hagyománya a helyi partnerkapcsolatoknak (nemzetiségi, művészeti, egyházi, mentálhigiénés, stb. szervezetek), melyeket egy-egy adott rendezvényünk kapcsán hasznosítunk. Az intézmény szakmai kapcsolatai széleskörűek, folyamatos együttműködés jellemzi a térség és az ország számos kulturális intézményével, szervezetével. Rendes tagja a Kulturális Központok Országos Szövetségének és a Magyar Fesztivál Szövetségnek.
Tovább 5600 Békéscsaba,

0 esemény


Figyelem! A vásárlási időkorlát hamarosan lejár!
becsült lejárati idő:
00:00

tétel a kosárban

összesen:


Lejárt a vásárlási időkorlát! Kérjük, állítsa össze a kosarát újra!