Program


AGORA

AGORA

Az agora az ókori görögök megszentelt kommunális tere.
Portugál nyelven a jelentése „most”.

Gangaray Dance Company - AGORA

Az előadás megtekintése 12 éves kortól ajánlott.

Számomra egy olyan szakrális hely, ahol a közösség hite, ideológiája, szenvedélye és reménye egységbe fonódik össze, amelynek anyanyelve a tánc.

Az a „szentély”, ahol a társulás tagjai tisztelik a spirituális értékeket és az univerzum törvényeit, ahol óvják a természetet és őrzik a kultúrát, nagy becsben tartják saját gyökereiket, megélve a jelent, de nem feledve a múltat.
E régmúlt értékrendszer találkozása a jelennel, azaz a most-tal.

Ez az én agorám. Tiszta tánc, dimenziók komponálása, ritmizált elegancia.
                                                                                                                                                               Hámor József