Program


52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus - P. Armando Pierucci: EUCHARISZTIKUS SZIMFÓNIA

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus - P. Armando Pierucci: EUCHARISZTIKUS SZIMFÓNIA

Az adományokat a Szentföldi Ferences Kusztódia Magnificat Zenei Intézetének javára fordítjuk.
Az est védnöke: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

Vezényel: Virágh András 

Közreműködnek: 
Budapesti Vonósok - hangversenymester Pilz János, művészeti vezető Botvay Károly
Szent Efrém Kórus – művészeti vezető: Bubnó Tamás, 
Szent Angéla Kórus– karnagy: Dr. Semjénné Menus Gabriella, 
valamint a 12  keresztény egyház képviselője, közöttük szentföldi vendégek 

Szólót énekel: 
Megyesi Zoltán (tenor), 
Sirákné Kemény Kinga (szoprán)

Rendező: Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány

 

A PROJEKT ÉS AZ EUKARISZTIA TÉMÁJA 

A szimfónia a Jeruzsálemben egymás mellett élő tizenkét féle keresztény egyház hagyományos zenei anyagából me¬rít olyan részeket, amelyeket általában az eukarisztikus li¬turgiában énekelnek. Ezek ihlették a szimfónia 12 tételét. 

Az eredmény egy olyan zenemű, amely ― bár nyugati ka¬rakterjegyeket mutat ― párbeszédbe lép különböző kultú¬rákkal és korokkal az ősi örmény, bizánci, szír-arámi, etióp, kopt (fáraói), káld stb. zenei hagyományok segítségével. A szimfónia mindemellett olyan zenei modalitásokat foglal magában, amelyek mára csak a keleti hagyományokban maradtak fenn. Az eredeti zeneművek liturgiai hitelessé¬gének megőrzése érdekében a tételek elején a gondosan – a keleti egyházakban érintetlenül – megőrzött dallamok a capella szólalnak meg az egyes vallásokat képviselő tizen¬két énekes előadásában, majd ezt követi a téma kibontása a zenekar és kórus tolmácsolásában. Keleten a liturgikus énekművészet igen magas szintű, gyakran egyszólamú és vokális, ahogy ez nyugaton is eredetileg gyakorlat volt. 

A különböző egyházi hagyományok ilyetén együtthatása a szimfóniának nem csak egészen egyedi zenei hangzást, hanem mély spiritualitást is kölcsönöz. Az első századok keresztényei a „Krisztus teste” szókapcsolattal fejezték ki a Szűz Máriából született Test, az Eukarisztikus Test és az egyházi Krisztus Teste fogalmakat. A szimfónia a hallgatót csendes szemlélődésre hívja, hogy lelki füleivel tapasztalja meg az egyház titokzatos közösségét, a Titokzatos Testet, amely tüdejének keleti és nyugati felével egyszerre léleg¬zik, s amely minden tagjával a Krisztusi Eukarisztia tes¬tében és vérében él: egy túláradó szépség misztériuma, a Szentlélek Úristen műve és a Szentháromság Szeretetének megtestesülése. 

Armando Pierucci